# 22 – Teknik och utopi

# 22 – Teknik och utopi

I detta avsnitt gästas vi av Andreas Roos som har doktorerat i humanekologi vid Lunds universitet för att diskutera teknologins roll i den radikala miljörörelsens utopi. Samtalet tar avstamp i två olika texter, den ena av Matt Huber och den andra av Giorgos Kallis, och leder oss in på frågor om åtstramningspolitik, techno-fixes och varför vi över huvud taget skall ägna oss åt diskutera utopier.

Disclaimer: avsnittet spelades in tidigare under våren. Så när vi till exempel refererar till det senaste numret av Brand så syftar vi på årets första nummer.

De texter vi refererar till:
Ecosocialism: Dystopian and Scientific, av Matt Huber
Degrowth is Utopian and that’s a Good Thing, av Giorgos Kallis