# 16 *Gästavsnitt* Flyglarm Arlanda: Framtiden eller flyget?

# 16 *Gästavsnitt* Flyglarm Arlanda: Framtiden eller flyget?

Flyglarm Arlanda gör ett gästavsnitt i Klimatet eller kampen om tiden! Vi har helt lämnat över rodret till våra kamrater i Stockholmsregionen som pratar om problemen med flyget, utbyggnaden av Arlanda, om bygget verkligen har stoppats och sist men inte minst: Flyglarms kommande coronaanpassade aktion på Arlanda!

Mer info och anmälan till aktionen: https://flyglarmarlanda.se/framtiden-eller-flyget/

Annons